โปรโมชั่น
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4707 [page] => 1 [title] => หลักสูตร-ทรัพยากรบุคคล-hr [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://www.hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล (HR) [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4707 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 3 ) 1

หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล (HR)

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 30 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
29 เม.ย. 2564

หลักสูตร OKR ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 5 (อบรม 29 เม.ษ.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ค. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์ HRD สำหรับ HRD มืออาชีพ รุ่นที่ 5 (อบรม 17 พ.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ค. 2564

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่...พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share รุ่นที่ 8 (อบรม 18 พ.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
21 พ.ค. 2564

หลักสูตร การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 8 (อบรม 21 พ.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
24 พ.ค. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร รุ่น 17 (อบรม 24 พ.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
25 พ.ค. 2564

หลักสูตร ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่ รุ่นที่ 20 (อบรม 25 พ.ค.63)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
08 มิ.ย. 2564

หลักสูตร ระบบบริหารความสามารถ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 10 (อบรม 8 มิ.ย 64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
14 มิ.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานยุคใหม่ รุ่นที่ 13 (อบรม 14 มิ.ย.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
15 มิ.ย. 2564

หลักสูตร การพัฒนาความสามารถบุคลากร ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล รุ่นที่ 7 (อบรม 15 มิ.ย.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
23 มิ.ย. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง รุ่นที่ 5 (อบรม 23 มิ.ย.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
22 ก.ค. 2564

หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ ด้วย KPI และ Competency รุ่นที่ 13 ( 22 ก.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
18 ส.ค. 2564

หลักสูตร การสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ (อบรม 18 ส.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,000 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com