hipotraining.co.th
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4457 [page] => 1 [title] => หลักสูตรบริการ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://www.hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร บริการ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4457 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 4 ) 1

หลักสูตร บริการ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 38 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
05 ก.ย. 2562

หลักสูตรอบรม Professional Call Center

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.ย. 2562

หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (5 ก.ย. 62)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ก.ย. 2562

หลักสูตรอบรม การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการ ระดับมืออาชีพ (อบรม 6 ก.ย.62)

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ก.ย. 2562

หลักสูตรอบรม Professional Customer Service (อบรม 18 ก.ย.62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ก.ย. 2562

หลักสูตร Professional Help Desk (อบรม 23 ก.ย. 62)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ก.ย. 2562

การจัดการของร้องเรียนของลูกค้าระดับมืออาชีพ (อบรม 25 ก.ย. 62)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ต.ค. 2562

หลักสูตร Professional Help Desk (อบรม 1 ต.ค. 62)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ต.ค. 2562

หลักสูตรอบรม นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ (Professional PR) (อบรม 1 ต.ค. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ต.ค. 2562

หลักสูตรอบรม การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ต.ค. 2562

หลักสูตรอบรม SMART & SMILE SERVICE (พนักงานต้อนรับมืออาชีพ)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
03 ต.ค. 2562

หลักสูตร Customer Complaints Management via Social Media (3 ต.ค.62)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ต.ค. 2562

หลักสูตร นักบริการรอบทิศทาง (อบรม 4 ก.ย.62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com