โปรโมชั่น
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => 1 [title] => หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น-ๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://www.hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 5 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 58 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
05 มี.ค. 2564

หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 9 มี.ค.64)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.พ. 2564

หลักสูตร อ่านกำพืดมนุษย์ จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน (อบรม 2 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.พ. 2564

หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (อบรม 3 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.พ. 2564

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 4 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.พ. 2564

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 5 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.พ. 2564

Online Training เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ (อบรม 9 ก.พ.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.พ. 2564

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 11 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ก.พ. 2564

หลักสูตร Project Management (อบรม 15 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.พ. 2564

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 17 ก.พ. 64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ก.พ. 2564

หลักสูตร บริหารงานคลังสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (อบรม 18 ก.พ.64)

อาจารย์สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ก.พ. 2564

หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 19 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 ก.พ. 2564

หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 19 ก.พ.64)

อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com