อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4458 [page] => หลักสูตร [title] => หัวหน้างาน-ผู้บริหาร [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://www.hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4458 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 4 ) 1

หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 38 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
27 ม.ค. 2563

หลักสูตร Excellent Leadership (27 ม.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
31 ม.ค. 2563

หลักสูตร Planning & Organizing (31 ม.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.พ. 2563

หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 3 ก.พ. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.พ. 2563

หลักสูตร Coaching for the Best Performance (อบรม 12 ก.พ. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
13 ก.พ. 2563

หลักสูตร Modern Business Management (การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ) (อบรม 13 ก.พ. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,000 ฿ Download APPLY NOW
24 ก.พ. 2563

หลักสูตร Sales Coaching (24 ก.พ. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 ก.พ. 2563

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 28 ก.พ.62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 มี.ค. 2563

หลักสูตร Coaching Mentor (อบรม 2 มี.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
03 มี.ค. 2563

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 3 มี.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 มี.ค. 2563

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (อบรม 4 มี.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
05 มี.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management) (อบรม 5 มี.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
17 มี.ค. 2563

หลักสูตร Power Full Leadership and Employee Engagement (อบรม 17 มี.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
23 มี.ค. 2563

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ (SMART MANAGER SKILLS) อบรม 23 มี.ค. 63

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 มี.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการสอนและพัฒนาพนักงานขาย ให้เป็นนักขายมืออาชีพ (อบรม 26 มี.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
31 มี.ค. 2563

หลักสูตร Super Boss (ภาวะผู้นำขั้นสูง) (อบรม 31 - 1 เม.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 8,900 ฿ Download APPLY NOW
02 เม.ย. 2563

หลักสูตร Effective Managerial Skills (อบรม 2 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 เม.ย. 2563

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการพัฒนาทักษะการบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 9 เม.ย. 63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
10 เม.ย. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ (อบรม 10 เม.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
10 เม.ย. 2563

หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 10 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 เม.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล (อบรม 20 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 เม.ย. 2563

หลักสูตร Modern Business Management (การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ) (อบรม 27 เม.ย. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 7,000 ฿ Download APPLY NOW
30 เม.ย. 2563

หลักสูตร Modern Leadership for New Generation (อบรม 30 เม.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
14 พ.ค. 2563

หลักสูตร Sales Coaching (อบรม 14 พ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 0 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ค. 2563

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 19 พ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 พ.ค. 2563

หลักสูตร FIRST STEP SUPERVISOR (อบรม 26 พ.ค. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (อบรม 27 พ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 พ.ค. 2563

หลักสูตร Power Full Leadership and Employee Engagement (อบรม 29 พ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
01 มิ.ย. 2563

หลักสูตร Planning & Organizing (1 มิ.ย 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
01 มิ.ย. 2563

หลักสูตร 8 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 1 มิ.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 มิ.ย. 2563

หลักสูตร Modern Business Management (การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ) (อบรม 2 มิ.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,000 ฿ Download APPLY NOW
10 มิ.ย. 2563

หลักสูตร PROACTIVE THINKING (อบรม 10 มิ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 มิ.ย. 2563

หลักสูตร หัวหน้าที่เก่งงาน เก่งคน เก่งบริหาร (อบรม 11 มิ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
12 มิ.ย. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ (อบรม 12 มิ.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
22 มิ.ย. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขาย ให้เป็นมืออาชีพ (อบรม 22 มิ.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 มิ.ย. 2563

หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager (อบรม 24 มิ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 มิ.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ (อบรม 24 มิ.ย.63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
25 มิ.ย. 2563

หลักสูตร Super Leadership (อบรม 25 มิ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 มิ.ย. 2563

หลักสูตร เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงาน ควบคุมงานและติดตามงาน อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 26 มิ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com