โปรโมชั่น
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4458 [page] => หลักสูตร [title] => หัวหน้างาน-ผู้บริหาร [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://www.hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4458 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 3 ) 1

หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 31 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
25 ม.ค. 2564

Online Training Excellent Leadership (อบรม 25 ม.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.พ. 2564

หลักสูตร Super Leadership (อบรม 3 ก.พ.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.พ. 2564

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ สำหรับหัวหน้างานอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 4 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.พ. 2564

หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 5 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.พ. 2564

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 8 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.พ. 2564

หลักสูตร Modern Business Management (อบรม 11 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ก.พ. 2564

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล (อบรม 16 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 มี.ค. 2564

หลักสูตร Coaching Mentor (อบรม 1 ม.ีค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 มี.ค. 2564

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 2 มี.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
03 มี.ค. 2564

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (อบรม 3 มี.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 มี.ค. 2564

หลักสูตร FIRST STEP MANAGER (ผู้จัดการมือใหม่) (อบรม 8 มี.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
10 มี.ค. 2564

หลักสูตร Coaching Communication (อบรม 10 มี.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 มี.ค. 2564

หลักสูตร จิตวิทยาการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 11 มี.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 มี.ค. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ (อบรม 10 มี.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 มี.ค. 2564

หลักสูตร Powerful Leadership and Employee Engagement (อบรม 16 มี.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 มี.ค. 2564

หลักสูตร สุดยอดหัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย (24 มี.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
01 เม.ย. 2564

หลักสูตร Effective Managerial Skills (อบรม 1 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 เม.ย. 2564

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการพัฒนาทักษะการบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 8 เม.ย.64)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 เม.ย. 2564

หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 9 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 เม.ย. 2564

หลักสูตร Modern Leadership for New Generation (อบรม 29 เม.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
13 พ.ค. 2564

หลักสูตร Sales Coaching (อบรม 13 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
01 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Modern Business Management (อบรม 1 มิ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,000 ฿ Download APPLY NOW
08 มิ.ย. 2564

หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 8 มิ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
06 ก.ค. 2564

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 6 ก.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 ก.ค. 2564

หลักสูตร Sales for Non Sales (อบรม 7 ก.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ก.ค. 2564

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการลดข้อผิดพลาดในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน (อบรม 15 ก.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 ก.ค. 2564

หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (อบรม ก.ค.64)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 ก.ค. 2564

หลักสูตร การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการสร้างภาวะผู้นำ (อบรม 19 ก.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 ก.ค. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ (อบรม 21 ก.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
22 ก.ค. 2564

หลักสูตร สุดยอดหัวหน้า PC (อบรม 22 ก.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
23 ก.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการเป็น “สุดยอดหัวหน้าที่ทรงพลัง” (อบรม 23 ก.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com