อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4457 [page] => หลักสูตร [title] => บริการ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://www.hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร บริการ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4457 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 3 ) 1

หลักสูตร บริการ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 29 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
09 ก.ย. 2563

หลักสูตร บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด (อบรม 9 ก.ย.63)

อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.ย. 2563

หลักสูตร การแก้ไขปัญหาในงานบริการอย่างมีลูกล่อลูกชน (อบรม 9 ก.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ก.ย. 2563

หลักสูตร How to Deal with Difficult Customers (อบรม 18 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ก.ย. 2563

หลักสูตร Service Excellence with E.Q (อบรม 21 ก.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ก.ย. 2563

หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (อบรม 21 ก.ย.63

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ก.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ (อบรม 25 ก.ย.63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ต.ค. 2563

หลักสูตร SMART & SMILE SERVICE (พนักงานต้อนรับมืออาชีพ) อบรม 5 ต.ค. 63

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 ต.ค. 2563

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ ( 7 ต.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ต.ค. 2563

หลักสูตร บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด (อบรม 9 ต.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ต.ค. 2563

หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (อบรม 14 ต.ค.63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ต.ค. 2563

หลักสูตร Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม) อบรม 15 ต.ค.63

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ต.ค. 2563

หลักสูตร Service beyond Expectation (อบรม 16 ต.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ต.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ (อบรม 21 ต.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ต.ค. 2563

หลักสูตร Customer Delight (อบรม 26 ต.ค. 63)

อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 ต.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ (อบรม 28 ต.ค. 63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
06 พ.ย. 2563

หลักสูตร Key Account Management (อบรม 6 พ.ย.62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 พ.ย. 2563

หลักสูตร Professional Call Center ( 16 พ.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (อบรม 18 พ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ย. 2563

หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (อบรม 19 พ.ย. 63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ย. 2563

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ ( 19 พ.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ย. 2563

หลักสูตร ทักษะการบริการกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (อบรม 27 พ.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ธ.ค. 2563

หลักสูตร พนักงานขาย…หัวใจบริการ (อบรม 3 ธ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Service Excellence with E.Q (อบรม 4 ธ.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ธ.ค. 2563

หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ (อบรม 9 ธ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ธ.ค. 2563

หลักสูตร รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ (อบรม 9 ธ.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ธ.ค. 2563

หลักสูตร 12 อุปนิสัย สู่การสร้างความสำเร็จในการทำงาน (อบรม 11 ธ.ค. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 ธ.ค. 2563

หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ (อบรม 16 ธ.ค. 63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ธ.ค. 2563

หลักสูตร SMART & SMILE SERVICE (พนักงานต้อนรับมืออาชีพ) อบรม 23 ธ.ค. 63

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 ธ.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (อบรม 24 ธ.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com