hipotraining.co.th
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4452 [page] => 5 [title] => หลักสูตรการขายและการตลาด [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://www.hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร การขายและการตลาด [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4452 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 5 [data_length] => 12 [total_page] => 7 ) 1

หลักสูตร การขายและการตลาด

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 48 - 60 จากทั้งหมด 81 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
11 พ.ย. 2562

หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (11 พ.ย.62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 พ.ย. 2562

เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ (อบรม 14 พ.ย.62)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
15 พ.ย. 2562

หลักสูตรอบรม สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (From Salesman to Sales Professionals)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 พ.ย. 2562

หลักสูตรอบรม Customer Focus on Sales & Service

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ย. 2562

หลักสูตรอบรม พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ย. 2562

หลักสูตรอบรม 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (18 พ.ย.62)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ย. 2562

หลักสูตรอบรม พลิกกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่...ง่ายกว่าที่คิด (อบรม 19 พ.ย.62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ย. 2562

หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ย. 2562

หลักสูตร Innovation Insights Marketing 4.0 (เจาะลึกนวัตกรรมการตลาด 4.0) (อบรม 20 พ.ย. 62)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 พ.ย. 2562

หลักสูตรอบรม การตลาดยุค 4.0 (การตลาดยุค 4G)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 พ.ย. 2562

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์ (อบรม 21 พ.ย.62)

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี 4,500 ฿ Download APPLY NOW
22 พ.ย. 2562

หลักสูตรสัมมนา จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ (อบรม 22 พ.ย.62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com