หลักสูตร คิดไทย…พูดอังกฤษขั้นสูง

Others

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 178 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
28 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา คิดไทยพูดอังกฤษขั้นสูง

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต

อาจารย์สุเทพ โลหณุต 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 พ.ย. 2561

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 พ.ย. 2561

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ

อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา Problem Solving and Decision Making

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา Business Speaking and Writing

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม PROACTIVE THINKING

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ธ.ค. 2561

หลักสูตร Self-Development for Success

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ธ.ค. 2561

เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงาน การประชุมภาษาไทย

อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ธ.ค. 2561

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์อย่างมีชั้นเชิง

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา TEAM SPIRIT

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ธ.ค. 2561

หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงงาน

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com