หลักสูตร คิดไทย…พูดอังกฤษขั้นสูง

Services Courses

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 110 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
26 พ.ย. 2561

หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ย. 2561

การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

ดร.พิพัฒน์พล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 พ.ย. 2561

หลักสูตร Service Mind

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา พนักงานต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา นักบริการรอบทิศทาง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ธ.ค. 2562

หลักสูตรอบรม SMART & SMILE SERVICE พนักงานต้อนรับมืออาชีพ

ดร.พิพัฒน์พล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา Professional Call Center

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม นักบริการ 360 องศา

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com