หลักสูตร คิดไทย…พูดอังกฤษขั้นสูง

Supervisor / Manager

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 79 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
26 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา Excellent Leadership

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา Coaching Mentor

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา หัวหน้าที่เก่งงาน เก่งคน เก่งบริหาร

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
03 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม ทักษะการวิเคราะห์และวางแผนการขาย สำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
14 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม การบริหารจัดการคนเก่ง

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
17 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม Sales Supervisor & Area Manager

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 ธ.ค. 2561

เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงานควบคุมงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 ธ.ค. 2561

เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงานควบคุมงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงานและติดตามงานอย่างชาญฉลาดด้วย MS-Project

อาจารย์สุเทพ โลหณุต 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม Super Leadership

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม การบริหารงานขายให้ได้ผล

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
10 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Modern Leadership for New Generation

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com