HIPO Training

Sales & Marketing Courses

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 67 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
09 ส.ค. 2018

การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ก.ค. 2018

ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
31 ก.ค. 2018

หลักสูตรอบรม ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้า และการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 ก.ค. 2018

กลยุทธ์รุกรับการแทรกแซงตลาดค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ของโมเดินร์นเทรด

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
01 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม พลิกกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่...ง่ายกว่าที่คิด

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ส.ค. 2018

Customer Focus on Sales

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ส.ค. 2018
ถึง 16 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม การตลาดเพื่อความสำเร็จของงานขาย 2017

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 8,000 ฿ Download APPLY NOW
17 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม Professional Telesales

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม ศิลปะการขายอย่างมืออาชีพ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม การสร้างแผนการขายและทำกิจกรรมการตลาด

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม First Step Salesperson (รวบรวมสุดยอดเทคนิคการขายที่พนักงานขายมือใหม่ควรรู้!!)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม จริตและจิตวิทยาในการอ่าน และวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์....การเพิ่มยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ส.ค. 2018

หลักสูตรอบรม เทคนิคชี้ช่องรวยสำหรับผู้ประกอบการ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 ก.ย. 2018

หลักสูตรอบรม การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 ก.ย. 2018

หลักสูตรอบรม การสร้างโอกาสทางการขาย และการเพิ่มยอดขาย

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 ก.ย. 2018

หลักสูตรอบรม Professional Sales Coordinator

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ก.ย. 2018

หลักสูตรอบรม Marketing and Selling Mind “สวมจิตวิญญาณของนักการตลาดและนักขาย”

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.ย. 2018

หลักสูตรอบรม ศิลปะการขายเชิงรุก

อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.ย. 2018

หลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ก.ย. 2018

สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.ย. 2018

การขายและบริการอย่างที่ปรึกษา

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ก.ย. 2018

เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้โดนใจ ขั้นสูง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ก.ย. 2018

ทักษะการวิเคราะห์ และ การวางแผนการขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 ก.ย. 2018

นักขายสไตล์ B to B …ที่ลูกค้าต้องถามหา

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 ก.ย. 2018

กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่...

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ก.ย. 2018

Customer Focus on Sales

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ต.ค. 2018

หลักสูตรอบรม การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ต.ค. 2018

หลักสูตรอบรม เทคนิคการปิดการขายและติดตามผลการขาย

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ต.ค. 2018

4 G Marketing

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
10 ต.ค. 2018

PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ต.ค. 2018

พนักงานขาย…หัวใจบริการ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ต.ค. 2018

ศิลปะการพูดเพื่อจูงใจในงานขายและบริการ

อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ต.ค. 2018

กลยุทธ์....การเพิ่มยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ต.ค. 2018

พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ต.ค. 2018

นักขาย 360 องศา

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 ต.ค. 2018

การบริหารการตลาดสมัยใหม่

การบริหารการตลาดสมัยใหม่ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 ต.ค. 2018

การขายและบริการอย่างที่ปรึกษา

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 ต.ค. 2018

เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนาม Key Account Management: KAM (เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
12 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา ทักษะการวิเคราะห์ และ การวางแผนการขาย

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา Professional Telesales

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา First Step Salesperson

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา มุ่งสู่ความสำเร็จด้วยทักษะนักขายมืออาชีพ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา จุดไฟหัวใจพนักงานขาย

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา การสร้างโอกาสทางการขาย และการเพิ่มยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา Marketing and Selling Mind

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 พ.ย. 2018

หลักสูตรสัมมนา การสร้างแผนการขายและทำกิจกรรมการตลาด

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ธ.ค. 2018

หลักสูตรสัมมนา Professional Selling Skills

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ธ.ค. 2018

หลักสูตรสัมมนา กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 ธ.ค. 2018

หลักสูตรสัมมนา เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 ธ.ค. 2018

หลักสูตรสัมมนา เทคนิคการปิดการขายและติดตามผลการขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ธ.ค. 2018

หลักสูตรสัมมนา การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ธ.ค. 2018

หลักสูตรสัมมนา พนักงานขายหัวใจบริการ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ธ.ค. 2018

หลักสูตรสัมมนา สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ธ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม การจัดทำแผนธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจขาลง

อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล 7,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ธ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม การตลาดเพื่อความสำเร็จของงานขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ธ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ธ.ค. 2017

หลักสูตรอบรม Professional Sales Coordinator

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ธ.ค. 2017

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้างและการรักษาฐานลูกค้า

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 ธ.ค. 2018

หลักสูตรอบรม ชัยชนะนักขายมือทอง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com