หลักสูตร คิดไทย…พูดอังกฤษขั้นสูง

Sales & Marketing Courses

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 197 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
20 พ.ย. 2561

หลักสูตร Key Account Management

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ย. 2561

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา First Step Salesperson

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา จุดไฟหัวใจพนักงานขาย

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา การสร้างโอกาสทางการขาย และการเพิ่มยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา Marketing and Selling Mind

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 พ.ย. 2561

Customer Focus on Sales

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ย. 2561

การขายและบริการอย่างที่ปรึกษา

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา การสร้างแผนการขายและทำกิจกรรมการตลาด

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 พ.ย. 2561

หลักสูตรอบรม ศิลปะการขายเชิงรุก

อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com