โปรโมชั่น
Array ( [route] => บทความ [page] => 1 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 18 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 213 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
21 เม.ย. 2564

หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง (อบรม 21 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 เม.ย. 2564

หลักสูตร คิดไทย พูดอังกฤษขั้นสูง (อบรม 22 เม.ย.64)

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
22 เม.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (อบรม 22 เม.ย.64)

อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 เม.ย. 2564

หลักสูตร การพัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สูตร ABC (อบรม 23 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 เม.ย. 2564

หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ (อบรม 26 เม.ย.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 เม.ย. 2564

หลักสูตร Train the Trainer (อบรม 26 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 เม.ย. 2564

หลักสูตร การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมืออาชีพ (อบรม 27 เม.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 เม.ย. 2564

หลักสูตร Senior Management (อบรม 28 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 เม.ย. 2564

หลักสูตร Solution Selling for B to B (อบรม 28 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 เม.ย. 2564

หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (Professional Sales Engineer ) (อบรม 29 เม.ย.64)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 เม.ย. 2564

หลักสูตร OKR ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 5 (อบรม 29 เม.ษ.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 เม.ย. 2564

หลักสูตร Modern Leadership for New Generation (อบรม 29 เม.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com