อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => บทความ [page] => 1 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 13 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 148 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
09 ก.ย. 2563

หลักสูตร บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด (อบรม 9 ก.ย.63)

อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.ย. 2563

หลักสูตร การแก้ไขปัญหาในงานบริการอย่างมีลูกล่อลูกชน (อบรม 9 ก.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ก.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (อบรม 10 ก.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
10 ก.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (10 ก.ย.63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.ย. 2563

หลักสูตร Happy @ Workplace (อบรม 11 ก.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการสร้างและการรักษาฐานลูกค้า (อบรม 11 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารการตลาดสมัยใหม่ (อบรม 11 ก.ย.63)

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
14 ก.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด เพื่อความสำเร็จ (อบรม 14 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ก.ย. 2563

หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย (อบรม 14 ก.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ก.ย. 2563

หลักสูตร Professional Time Management (อบรม 15 ก.ย.63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
15 ก.ย. 2563

หลักสูตร PROACTIVE THINKING (อบรม 15 ก.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ก.ย. 2563

หลักสูตร First Step Salesperson (อบรม 15 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com