หลักสูตร คิดไทย…พูดอังกฤษขั้นสูง

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 564 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
28 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา คิดไทยพูดอังกฤษขั้นสูง

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 พ.ย. 2561

หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ย. 2561

การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

ดร.พิพัฒน์พล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ย. 2561

หลักสูตร Key Account Management

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ย. 2561

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา First Step Salesperson

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา จุดไฟหัวใจพนักงานขาย

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา การสร้างโอกาสทางการขาย และการเพิ่มยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา Marketing and Selling Mind

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา Excellent Leadership

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 พ.ย. 2561

หลักสูตร Service Mind

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com