อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => บทความ [page] => 1 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 21 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 247 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
27 ม.ค. 2563

หลักสูตร การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 27 ม.ค. 63)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 ม.ค. 2563

หลักสูตร นักบริการ 360 องศา (27 ม.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 ม.ค. 2563

หลักสูตร Excellent Leadership (27 ม.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 ม.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคสร้างสรรค์การทำงานให้มีความสุข (28 ม.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ม.ค. 2563

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (28 ม.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ม.ค. 2563

หลักสูตร ยกเครื่องเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ ด้วย KPI และ Competency (อบรม 28 ม.ค. 63)

อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 ม.ค. 2563

หลักสูตร การวิเคราะห์การขายอย่างมีชั้นเชิง (29 ม.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 ม.ค. 2563

หลักสูตร คิดไทยพูด…อังกฤษขั้นสูง (29 ม.ค. 63)

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 ม.ค. 2563

หลักสูตร Finance for Non-Finance (อบรม 29 ม.ค. 63)

อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 ม.ค. 2563

หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (Professional Sales Engineer) (อบรม 29 ม.ค. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ม.ค. 2563

หลักสูตร...ยกระดับการบริการขั้นสูง (30 ม.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ม.ค. 2563

หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้า ในงานขายและบริการ (30 ม.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com