อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => บทความ [page] => 1 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => and ( articles.extra_date BETWEEN '2020-04-01 00:00:00' and '2020-04-31 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2021-04-01 00:00:00' and '2021-04-31 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2022-04-01 00:00:00' and '2022-04-31 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2023-04-01 00:00:00' and '2023-04-31 23:59:59' ) [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 4 ) 1

PUBLIC TRAINING

ปฏิทินประจำเดือน เมษายน

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 39 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
01 เม.ย. 2563

หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ (อบรม 1 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 เม.ย. 2563

หลักสูตร Effective Managerial Skills (อบรม 2 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 เม.ย. 2563

หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 2 เม.ย. 63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 เม.ย. 2563

หลักสูตร การทำงานเชิงรุก..เพื่อพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จ (อบรม 2 เม.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 เม.ย. 2563

หลักสูตร การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า (อบรม 3 เม.ย. 63)

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 เม.ย. 2563

หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 3 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 เม.ย. 2563

หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้า ในงานขายและบริการ (อบรม 7 เม.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 เม.ย. 2563

หลักสูตร Professional Customer Service (อบรม 7 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 เม.ย. 2563

หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ (อบรม 8 เม.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 เม.ย. 2563

หลักสูตร Systematic Thinking & Planning (อบรม 8 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 เม.ย. 2563

หลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการจับใจความนักอ่านสู่ความเป็นเลิศนักเขียนที่เกิดผล (อบรม 8 เม.ย.63)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 เม.ย. 2563

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการพัฒนาทักษะการบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 9 เม.ย. 63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com